Sefa Örme ye Hoş Geldiniz

0 212 912 40 15

[email protected]

Merkez: Cumhuriyet Mah. Volkan 1 Sk. A Blok No: 1C/1

Büyükçekmece / İstanbul

Hafta İçi: 09:00 - 18:00

Cumartesi: 09:00 - 18:00

Kurumsal

HAKKIMIZDA

Sefa Örme, kurulduğu yıldan bu güne kadar mutlu müşteriler için kaliteli hizmet sunmak amacıyla çıktığı yolda, alanında uzman, genç ve dinamik ekibiyle birlikte, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden ve teknolojiyi adım adım izleyerek, her zaman başarıdan başarıya koşan firmamız, sektörüne yenilikleri getiren, öncü adımları atan firma olmuştur. Kazancını yatırıma dönüştürmeyi prensip edinen firmamız, dünya standardında trendlerin takipçisi kalarak son teknoloji ürünlerinden oluşturduğu altyapısı ve yüksek verimli sistemleriyle her zaman kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmuş, bu şekilde mutlu müşterilerine verdiği önemi göstermiştir.

Misyon

Sürdürülebilir büyümeyle, yenilikçi ve girişimci ruhuyla ülkemizde ve uluslararası arenada üstün nitelikli hizmet sunmak ve değer yaratmak.

Vizyon

Memnuniyeti ön planda tutarak,müşteri sadakatini kazanmak,varolan müşteri ilişkilerinin kalıcı olabilmesi için çalışıyoruz.

Ar-Ge

Yenilikçiliğe öncelik veren yenilikçi fikirlerin sistematik olarak değerlendirileceği ve sonuçlandırılacağı ortamlar yaratmaktır.

Çevre Politikamız

Sefa Örme olarak amacımız müşteri memnuniyetini sağlarken çevreye duyarlı üretimi esas almaktır. Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Çevre Yönetim sistemi politikamız şöyledir;

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
 • Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 • Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açılabilecek kirlenmeyi önlemek

Çalışma Kalitesi

Sefa Örme olarak amacımız müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte üretim yapmayı öngören, müşteri odaklı KaliteYönetim Sistemini kurumumuzda uygulamak ve bu sistem gereği bütün birimlerin aynı hedef doğrultusunda ortak çalışmasıyla kurumumuzu kalite, hizmet, verimlilik ve pazar payı açısından uluslararası alanda rekabet edebilir seviyede kumaş terbiye hizmeti sunan bir kurum haline getirmektir. Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Kalite kriterlerimiz şöyledir;

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Kumaş terbiye hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
 • Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
 • Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
 • Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
 • Kumaş terbiye işlemleri kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre üretim yapmak, bunun için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,
 • Kumaş terbiye hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sefa Örme olarak tüm çalışanlarımızın hayatı, sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel İş sağlığı ve güvenliği politikamız şöyledir;

 • Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
 • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini paylaşmak.
 • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmak,
 • Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

KVKK

Kişisel verilerin korunması şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır. Aşağıdan ilgili Aydınlatma Metinlerine ve KVKK Başvuru Formumuza Ulaşabilirsiniz.